Informace o odcizení léčivého přípravku Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml inf. sol.  

SÚKL obdržel od chorvatské regulační autority informaci o krádeži 14-ti balení léčivého přípravku Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml inf. sol., č. šarže 0506253, doba použitelnosti do 12/2018, během transportu od výrobce k distributorovi na území Chorvatska. Šarže byla určena pro chorvatský trh.

Léčivý přípravek Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml inf. sol. není v ČR registrován. Předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml inf. sol. došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.  

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

10.2.2016