Informace o odcizení léčivého přípravku Kalium-L-Malat „Fresenius“ 1 molar v České republice - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Kalium-L-Malat „Fresenius“ 1 molar, ivn. inj. cnc. sol. 20x20ml  

SÚKL obdržel od držitele registrace léčivého přípravku, společnosti Fresenius Kabi GmbH, Graz, Rakousko informaci o krádeži 240 balení léčivého přípravku Kalium-L-Malat Fresenius“ 1 molar, ivn. inj. cnc. sol. 20x 20ml, č. šarže 12IMR12, exspirace 12/2018, ke které došlo na území České republiky. Předmětná šarže byla určena pro český trh.

Léčivý přípravek Kalium-L-Malat Fresenius 1 molar, ivn. inj. cnc. sol. 20x20ml je v České republice registrován národní procedurou a používá se k léčbě nedostatku draslíku.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Kalium-L-Malat „Fresenius“ 1 molar, ivn. inj. cnc. sol. 20x20ml, došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže odcizeného léčivého přípravku proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek. 

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

16. 3. 2016

 

 

Aktualizace ze dne 17. 3. 2016

Držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kalium-L-Malat „Fresenius“ 1 molar, ivn. inj. cnc. sol. 20x20ml potvrzuje, že předmětná šarže č. 12IMR12 je v česko-slovenském dvojjazyčném balení.

 

Oddělení závad v jakosti

17. 3. 2016