Informace o možném odcizení léčivého přípravku Augmentin v České republice - aktualizace ze dne 17.9.2018

SÚKL upozorňuje na možné odcizení léčivého přípravku Augmentin, ke kterému došlo dne 31.8.2018 v České republice.  

SÚKL obdržel od distribuční společnosti Pharmawell a.s., Brno, Česká republika informaci o možném odcizení/ztrátě 871 balení léčivého přípravku Augmentin 1 g, 875 mg/125 mg tbl. flm. 14 II.

Jedná se o následující šarže výše uvedeného léčivého přípravku:

  • Augmentin 1 g, šarže číslo LD5P, doba použitelnosti 03/2020, počet balení 454
  • Augmentin 1 g, šarže číslo L43U, doba použitelnosti 03/2020, počet balení 417

Odcizená balení předmětných šarží jsou v české jazykové verzi.

U odcizených balení uvedeného léčivého přípravku došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

14.9.2018

 

Aktualizace ze dne 17.9.2018

Výše uvedené šarže přípravku pocházející od držitele rozhodnutí o registraci dodané prostřednictvím legální distribuční sítě nejsou výše uvedeným případem dotčeny. Dle dostupných informací se uvedený případ odcizených/ztracených balení týkal distributora Pharmawell a.s., Brno, Česká republika.