Omezení úředních hodin podatelny SÚKL

                                        UPOZORNĚNÍ

v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 957/2020, ze dne 30. 9. 2020, kterým vláda vyhlásila na území ČR nouzový stav a na Usnesení vlády ČR č. 1202/2020 ze dne 20. 11. 2020, o přijetí krizového opatření k omezení úředních hodin a styku s veřejností, bude v době:

                        od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020 omezen provoz podatelny SÚKL

následovně:

  • Pondělí                8.00 - 13.00 hod.

  • Středa                 8.00 - 13.00 hod.

Žádáme veřejnost, aby v maximální možné míře upřednostnila elektronickou komunikaci.

Děkujeme za pochopení.