Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

Informace obsahují výhradně údaje z hlášení distributorů dle pokynu SÚKL DIS-13, aktuální verze, o distribuci léčivých přípravků, nejedná se o reálnou spotřebu léků pacienty, tedy o data, která by popisovala konkrétní výdeje pacientům.

 

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR

Obsah souboru:

 • Celkové počty registrovaných, dodaných a hrazených LP
 • Údaje o dodávkách léčivých přípravků do sítě zdravotnických zařízení v ČR v počtech balení, ve finančním vyjádření a v DDD
 • Dodávky u vybraných skupin (orphan, specifické léčebné programy, léčivé přípravky distribuované veterinárním lékařům)
 • Hodnocení dodávek v počtech balení a cenách původce

 

2/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupin

Obsah souboru:

 • Hodnocení dodávek léčivých přípravků dle ATC skupiny v počtech balení
 • Hodnocení dodávek léčivých přípravků dle ATC skupiny v cenách původce
 • Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

3/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí

Od 1. 1. 2011 hlášení od distributorů dle pokynu DIS-13, aktuální verze obsahují nově i dodávky léčivých přípravků do zahraničí do zdravotnických zařízení a dalším distributorům.

Uvedená data se týkají dodávek léčivých přípravků do zahraničí, vč. léčivých přípravků, které nejsou primárně určeny na český trh. Nelze je tedy souhrnně označovat jako "reexport".

Obsah souboru:

 • Souhrnné údaje o vývoji dodávek léčivých přípravků v DDD, finančním vyjádření a počtech balení.
 • Nejčastěji distribuované léčivé přípravky do zahraničí dle počtu balení

 

4/ Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv

V 2. čtvrtletí 2016 bylo hlášení o dodávkách LP prováděno z distribučních účtů:

Duben 2016: 732 distribučních účtů, z toho

 • 703 hlášení dodalo, z toho
  • 502 distribuovalo
  • 201 nedistribuovalo
 •   26 hlášení nedodalo
 •     3 konec

Květen 2016: 735 distribučních účtů, z toho

 • 701 hlášení dodalo, z toho
  • 502 distribuovalo
  • 199 nedistribuovalo
 • 28 hlášení nedodalo
 •   6 konec

Červen 2016: 736 distribučních účtů, z toho

 • 707 hlášení dodalo, z toho
  • 500 distribuovalo
  • 200 nedistribuovalo
 • 29 hlášení nedodalo
 •   0 konec

Odbor  DOZ prověřoval subjekty, které neposkytly hlášení ve stanoveném termínu.
(konečné číslo u nedodaných hlášení)

 

Oddělení datové podpory
5. 8. 2016