Důležité informace

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku bupropioni hydrochloridum v síle 150 mg nebo 300 mg v jednotce lékové formy určené k podání ústy a indikovaných k terapii depresivních onemocnění

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku bupropioni hydrochloridum v síle 150 mg nebo 300 mg v...

 

Informace o odcizení léčivých přípravků ve Velké Británii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo 6.1.2019 na území Velké Británie.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 2. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a...

 

Stahování routerů z lékáren

Informace o stahování routerů z lékáren

 

Informace SÚKL ze dne 16.1.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku FUROSEMID BIOTIKA FORTE, 12,5MG/ML INJ...

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Suboxone

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o...

 

Informace SÚKL – neregistrované léčivé přípravky s léčivou látkou od výrobce Lampugnani, Itálie - aktualizace

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o závadě v jakosti neregistrovaných léčivých přípravků obsahujících léčivou látku od výrobce...

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů - LP obsahující kombinaci léčivých látek levodopum/carbidopum v lékové formě tobolek nebo tablet k perorálnímu podání s řízeným uvolňováním

SÚKL informuje zájemce ohledně možnosti předložení návrhu specifického léčebného programu pro léčivý přípravek obsahující kombinaci léčivých látek levodopum/carbidopum...

 

Nejnovější články

23. 01. 2019

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

21. 01. 2019

Informační dopis - inhibitory SGLT2 (všechny LP s obsahem inhibitorů SGLT2)

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společnostmi AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Boehringer Ingelheim, s r.o., Mundipharma GesmbH Austria a Merck...

 

21. 01. 2019

Prezentace k semináři 3 - Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky

 

20. 01. 2019

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

18. 01. 2019

Návrh Seznamu k 20.1.2019

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2019. Stejně tak Seznam zohledňuje...

 

18. 01. 2019

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 2. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a...

 

17. 01. 2019

Prezentace k semináři 2 - Sekce dozoru

Téma: Kontroly SÚKL v lékárnách 

 

14. 01. 2019

Návrh opatření obecné povahy 01-19

Návrh opatření obecné povahy 01-19, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků