Důležité informace

Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek TAROMENTIN

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku TAROMENTIN, por. plv....

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.8.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku XYNIA 0,075 MG, TBL FLM 3X28X0,075MG až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.8.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku IBEROGAST,  POR GTT SOL až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Upozornění na nabídku šarže léčivého přípravku Avastin určené pro trh třetí země

SÚKL obdržel od zahraniční autority upozornění na nabídku šarže léčivého přípravku Avastin 25 mg/ml inf. cnc. sol. 1x 16 ml x 25 mg/ml určené pro trh třetí země....

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.8.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku CALCIUM FOLINATE HOSPIRA 10MG/ML, INJ SOL až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Retinoidy – zahájení přehodnocení

Budou zhodnocena opatření k prevenci početí a neuropsychiatrických poruch.

 

Informace o odcizení léčivých přípravků Eliquis 2,5 mg a Daklinza 30 mg a 60 mg

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Eliquis 2,5 mg, tbl. flm., Daklinza 30 mg a Daklinza 60 mg, tbl. flm.  

 

Srážecí faktor VIII - riziko vzniku inhibitorů

EMA vyhodnocuje údaje z nedávné studie, která porovnávala plasmatický a rekombinantní faktor VIII. 

 

Nejnovější články

26. 08. 2016

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

23. 08. 2016

Věstník SÚKL 8/2016

Věstník SÚKL 8/2016 zveřejněn 23. 8. 2016

 

23. 08. 2016

Informační dopis - Zydelig

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Zydelig, který je zasílán držitelem rozhodnutí o...

 

22. 08. 2016

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku ramipril

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ramipril v souladu se...

 

22. 08. 2016

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku amlodipin-besilát

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku amlodipin-besilát...

 

19. 08. 2016

Návrh Seznamu k 20.8.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...

 

11. 08. 2016

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům...

 

10. 08. 2016

Informační dopis - Noxafil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Noxafil, který je zasílán držitelem rozhodnutí o...