Důležité informace

Nový způsob oznamování SÚKL kódů u centralizovaně registrovaných léčivých přípravků

SÚKL informuje o novém způsobu oznamování SÚKL kódů, tedy změně ve vydávání identifikačních listů u centralizovaně registrovaných léčivých přípravků od 1. 10. 2018.

 

Informace pro distributory a zprostředkovatele

SÚKL informuje o léčivých přípravcích pocházejících z krve.

 

Informace o odcizení léčivého přípravku Augmentin v České republice - aktualizace ze dne 17.9.2018

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Augmentin, ke kterému došlo dne 31.8.2018 v České republice.

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.9.2018

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Paracetamol Kabi 10 ml/mg, inf. sol., 10 x 100 ml k distribuci, výdeji a léčebnému používání.

 

Informace pro distributory – postup pro oznámení záměru distribuovat léčivý přípravek do zahraničí

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) upozorňuje distributory léčivých přípravků na povinnost vyplývající z § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o...

 

Informace SÚKL ze dne 14.9.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku JODID 100, 100MCG TBL NOB 100 I se...

 

Povinnost úhrady ročních udržovacích plateb

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o povinnosti uhrazení náhrad výdajů za úkony SÚKL spojené s trváním registrace léčivých přípravků formou ročních...

 

Nejnovější články

19. 09. 2018

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů - léčivý přípravek obsahující léčivou látku filgrastinum o síle 0,3 MG/ML v lékové formě injekčního roztoku (koncentrátu pro infuzní roztok) určený k intravenóznímu či subkutánnímu podání k léčbě

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku filgrastinum o síle 0,3 MG/ML v lékové formě...

 

19. 09. 2018

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku rosuvastatin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku rosuvastatin v...

 

17. 09. 2018

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

12. 09. 2018

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

11. 09. 2018

Informační dopis Feiba NF

SÚKL ve spolupráci se společností Shire si Vás dovoluje informovat o změně názvu, vyjádření jednotek síly a lékové formy a přidání nové velikosti balení v souvislosti...

 

11. 09. 2018

Změna vyjádření síly léčivého přípravku Heminevrin 300 mg, měkké tobolky

SÚKL informuje o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku Heminevrin 300 mg, cps.mol.

 

31. 08. 2018

Věstník SÚKL 8/2018

Věstník SÚKL 8/2018 zveřejněn 31. 8. 2018

 

31. 08. 2018

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a...