Důležité informace

Nelegální přípravek EFFFI red, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI red, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.

 

Doprodej po schválení prodloužení – novela zákona o léčivech (1. 4. 2017)

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o umožnění doprodeje léčivých přípravků odpovídajících údajům a dokumentaci před prodloužením platnosti registrace po...

 

Sdělení SÚKL ze dne 27. 3. 2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Lineza 600 mg potahované tablety, tbl. flm., 10x600 mg až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.3.2017 (1)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Ialugen Plus , 0,5mg/g+10mg/g lig. ipr. 10ks.  

 

Nelegální přípravek EFFFI orange, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI orange, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.

 

Nelegální přípravek EFFFI green, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI green, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.

 

Nelegální přípravek EFFFI purple, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI purple, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.

 

Informace o pozastavení platnosti povolení k výrobě

SÚKL informuje o pozastavení platnosti povolení k výrobě vydaného společnosti SVUS Pharma a.s. 

 

Nejnovější články

27. 03. 2017

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

27. 03. 2017

Micro Therapeutic Research Labs, Indie – ukončení postupu přezkoumání

SÚKL informuje o vydání doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky týkajícího se humánních léčivých přípravků, pro něž byla studie bioekvivalence provedena...

 

24. 03. 2017

Nežádoucí lékové interakce u seniorů jsou často opomíjené, projekt SENIOR to má změnit

Paní Alena pobývá v zařízení pro seniory pátým rokem. Potýká se s celou řadou zdravotních obtíží počínaje vysokým krevním tlakem přes dušnost až po těžkou...

 

23. 03. 2017

Informační dopis - Herceptin

SÚKL zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Herceptin, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností ...

 

22. 03. 2017

Věstník SÚKL 3/2017

Věstník SÚKL 3/2017 zveřejněn 22. 3. 2017

 

21. 03. 2017

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2017

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 21. 3. 2017

 

20. 03. 2017

Změna v povinném elektronickém formátu registrační dokumentace pro národní žádosti

SÚKL informuje žadatele o registraci a držitele rozhodnutí o registraci o nové povinnosti předkládat registrační dokumentace pro národní žádosti od 1. 7. 2018 ve...

 

20. 03. 2017

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům referralu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k referralu, jehož...