Důležité informace

Sdělení SÚKL ze dne 21.9.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, gel 250gx10mg/g až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Informace SÚKL ze dne 21.9.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku TETMODIS 25 MG TABLETY, 25MG TBL NOB 112...

 

Koagulační faktor VIII – ukončení dalšího evropského přehodnocení bezpečnosti

SÚKL informuje o tom, že pro rozdíly v riziku tvorby inhibitorů mezi dvěma skupinami těchto přípravků neexistuje jasný a konzistentní důkaz.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Roactemra

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Roactemra.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Velcade 3,5 mg - aktualizace

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Velcade 3,5mg

 

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – výbor PRAC doporučuje stažení z trhu

SÚKL informuje, že u přípravků s prodlouženým uvolňováním hrozí obtíže při léčbě předávkování.

 

Sdělení SÚKL ze dne 12. 9. 2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Dorsiflex 200 mg, tbl. nob. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml a Neiromidin 15 mg/ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml a Neiromidin 15 mg/ml.  

 

Nejnovější články

25. 09. 2017

Informační dopis - Epoetiny - kožní reakce

SÚKL informuje o závažných nežádoucích účincích u léčivých přípravků s obsahem epoetinů

 

25. 09. 2017

Věstník SÚKL 9/2017

Věstník SÚKL 9/2017 zveřejněn 25. 9. 2017

 

25. 09. 2017

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

25. 09. 2017

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům referralu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k referralu, jehož...

 

25. 09. 2017

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

22. 09. 2017

Seminář 15 - Sekce Cenové a úhradové regulace

Témata: Hodnocení farmakoekonomických analýz (strategie, flowchart), Příklady nedostatků v analýzách nákladové efektivity, Role odborných společností a pacientských...

 

20. 09. 2017

Návrh Seznamu k 20.9.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...