Důležité informace

Koagulační faktor VIII – ukončení evropského přehodnocení

SÚKL informuje o tom, že rozdíly v riziku tvorby inhibitorů mezi 2 skupinami léčivých přípravků nebyly prokázány.

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje změny v informacích týkající se preskripce přípravků obsahujících antibiotikum vankomycin

SÚKL informuje o vydání doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky pro humánní léčivé přípravky obsahující antibiotikum vankomycin. Cílem změn v informacích...

 

SÚKL začal zveřejňovat webové stránky, které nabízejí neschválené přípravky

Boji proti nelegálním a padělaným lékům se SÚKL věnuje řadu let, a to ve spolupráci s dalšími institucemi jako jen např. Policie ČR, Celní správa či Státní zemědělská...

 

Sdělení SÚKL ze dne 19. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Isolyte, inf. sol., 10x1000 ml.

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Venlafaxin Mylan 150mg, cps. pro. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Valproat Chrono Sandoz 500mg, tbl. pro. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Reakce SÚKL na článek MF Dnes "Nemoc počká"

SÚKL reaguje na článek MF Dnes ze dne 17. 5. 2017 "Nemoc počká" redaktorky Ivy Bezděkové, která uvádí zavádějící informace a plete si základní pojmy.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nabota inj.

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Nabota inj.

 

Nejnovější články

26. 05. 2017

Informační dopis - Clexane/Clexane Forte

SÚKL a Evropská léková agentura zveřejnily informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Clexane a Clexane Forte, které jsou zasílány...

 

25. 05. 2017

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje změny v informacích týkající se preskripce přípravků obsahujících antibiotikum vankomycin

SÚKL informuje o vydání doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky pro humánní léčivé přípravky obsahující antibiotikum vankomycin. Cílem změn v informacích...

 

24. 05. 2017

Prezentace k semináři 8 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci

 

24. 05. 2017

Prezentace k semináři 7 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci

 

23. 05. 2017

Věstník SÚKL 5/2017

Věstník SÚKL 5/2017 zveřejněn 23. 5. 2017

 

19. 05. 2017

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

19. 05. 2017

Seminář 11 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky – TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ (seminář není určen pro centra asistované reprodukce)   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a...

 

19. 05. 2017

Seminář 10 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a...