Důležité informace

Sdělení SÚKL ze dne 2.12.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Kaliumchlorid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx74,5mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.12.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, tbl. pro., 100 x 0,4 mg  až z...

 

Informace pro zdravotnickou veřejnost k vydání metodického pokynu REG-29, verze 4

SÚKL připravuje vydání metodického pokynu REG-29, verze 4, který mění přístup k posuzování názvů léčivých přípravků.  Změna se projeví také v podobě názvů...

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a...

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.11.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Sanorin-analergin, nas. gtt. sol., 1x10 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Změny v užívání přípravků nouzové kontracepce s obsahem levonorgestrelu

SÚKL informuje o změnách, které v současné době probíhají u léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel, které jsou indikovány jako nouzové kontraceptivum pro...

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – STABILISED CERETEC rad.kit. 5+5x0,5mg, registrační číslo 88/160/01-C, kód SÚKL 0054559

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivého STABILISED CERETEC rad.kit. 5+5x0,5mg, registrační číslo 88/160/01-C, kód SÚKL 0054559 na trh v ČR v provedení, které není v...

 

Změna v přidělování registračního čísla léčivého přípravku

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o změně v postupu přidělování registračního čísla léčivému přípravku, ke které dochází od 1. 12. 2016.

 

Nejnovější články

02. 12. 2016

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

30. 11. 2016

Seznam IPLP k 1.12.2016

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.

 

30. 11. 2016

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a...

 

30. 11. 2016

Informace o provozu pokladny a podatelny SÚKL

Informace o provozu podatelny SÚKL ve dnech 23. 12. 2016 a 30. 12. 2016 a pokladny SÚKL ve dnech 23. 12. 2016 – 30. 12. 2016.

 

30. 11. 2016

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům...

 

25. 11. 2016

Seminář 1 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Základní informace o farmakovigilanci – legislativní požadavky a jak je naplňovat v prostředí malých společností držitelů rozhodnutí o registraci léčivých...

 

24. 11. 2016

Věstník SÚKL 11/2016

Věstník SÚKL 11/2016 zveřejněn 24. 11. 2016

 

24. 11. 2016

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů...