Důležité informace

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 10. a 11. 4. 2018 v Itálii.

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Castispir, 4mg tbl. mnd. 98 až z úrovně zdravotnických zařízení

 

Informace SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZYVOXID 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 600MG...

 

Změna registrace léčivého přípravku Phenaemal 0,1, tablety

SÚKL informuje o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku Phenaemal 0,1, tbl.nob.  

 

Změna registrace léčivých přípravků Menopur, 600 IU a Menopur, 1200 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje o změně obsahu balení spočívající ve vypuštění tamponů napuštěných alkoholem určených k dezinfekci místa vpichu u léčivých přípravků Menopur, 600 IU,...

 

Připomenutí výhradního používání formátu eCTD pro všechny žádosti o registraci

SÚKL připomíná žadatelům o registraci povinnost používat od 1. 7. 2018 výhradně formát eCTD pro nově podávané žádosti o registraci léčivého přípravku národní cestou....

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Votrient 400 mg

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Votrient 400 mg, tbl. flm. 30, podezřelých z padělání.

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 10.5.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a...

 

Nejnovější články

21. 05. 2018

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

21. 05. 2018

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku verapamili hydrochloridum v lékové formě injekčního roztoku k intravenóznímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku verapamili hydrochloridum v lékové formě injekčního...

 

21. 05. 2018

Informační dopis - Xgeva

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci se společností Amgen vás informuje o riziku nového primárního maligního onemocnění.

 

18. 05. 2018

Návrh Seznamu k 20.5.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...

 

17. 05. 2018

OOP 02-18 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 02-18 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.  

 

16. 05. 2018

Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů

Terminologie ke standardním názvům lékových forem, způsobům podání a typům obalů léčiv v národních jazycích.

 

16. 05. 2018

Seminář 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata   (opakování semináře 6 ze dne 5.6.2018)

 

16. 05. 2018

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata