Důležité informace

Koagulační faktor VIII – ukončení dalšího evropského přehodnocení bezpečnosti

SÚKL informuje o tom, že pro rozdíly v riziku tvorby inhibitorů mezi dvěma skupinami těchto přípravků neexistuje jasný a konzistentní důkaz.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Roactemra

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Roactemra.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Velcade 3,5 mg - aktualizace

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Velcade 3,5mg

 

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – výbor PRAC doporučuje stažení z trhu

SÚKL informuje, že u přípravků s prodlouženým uvolňováním hrozí obtíže při léčbě předávkování.

 

Sdělení SÚKL ze dne 12. 9. 2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Dorsiflex 200 mg, tbl. nob. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml a Neiromidin 15 mg/ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml a Neiromidin 15 mg/ml.  

 

Novinky z webu SÚKL si můžete nechat zasílat e-mailem

Pro všechny návštěvníky internetových stránek SÚKL je k dispozici možnost nastavení zasílání důležitých informací a novinek z oblastí, které si uživatel sám zvolí. 

 

Srpen 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích

 

Nejnovější články

20. 09. 2017

Návrh Seznamu k 20.9.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...

 

15. 09. 2017

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

14. 09. 2017

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku MIANSERIN k perorálnímu podání k léčbě depresivních poruch

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku MIANSERIN v lékové formě určené...

 

14. 09. 2017

REG-94 verze 1

Žádost o Konzultaci poskytnutou Sekcí registrací SÚKL (Scientific Advice)

 

13. 09. 2017

Seminář 13 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků)

Téma: Správná klinická praxe, rozlišení studií – intervenční vs. neintervenční a které je třeba hlásit SÚKL a etickým komisím, regulace klinických hodnocení léčiv v ČR...

 

12. 09. 2017

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

11. 09. 2017

Informační dopis - Solu-Medrol 40 mg/ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) si dovolují informovat o nové kontraindikaci přípravků s methylprednisolonem...