Důležité informace

Informace o odcizení léčivého přípravku v Rakousku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Fraxiparin, ke kterému došlo dne 1.6. 2018 v Rakousku.

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.6.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku SPECIES PECTORALES PLANTA, spc. 100g až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Reakce SÚKL na zavádějící titulek zpravodajství tn.nova.cz ze dne 20. 6. 2018

SÚKL reaguje na velmi zavádějící titulek článku týkajícího se závady v jakosti léčivého přípravku Emerade na webu www.tn.nova.cz ze dne 20. 6. 2018.

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.6.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Tisseel, sol. glu. 1x2ml a 1x4ml  až z úrovně zdravotnických zařízení. Předmětem...

 

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

SÚKL upozorňuje na zjištěnou závadu v jakosti léčivého přípravku Emerade 150/300/500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

 

Informace SÚKL ze dne 18.6.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku MACMIROR COMPLEX 500, 500MG/200000IU VAG...

 

Upozornění pro distributory a zprostředkovatele o neshodě s pravidly SDP

Informace o certifikátech o neshodě s pravidly SDP ( Non-compliance report , NCR) vydaných zahraničními autoritami, které mohou znamenat omezení, pozastavení nebo...

 

Esmya – nová opatření k omezení vzácného, ale závažného poškození jater

Závěrem evropského přehodnocení jsou nová opatření pro používání přípravku Esmya .

 

Nejnovější články

21. 06. 2018

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

20. 06. 2018

Informace SÚKL

Informace o omezení dostupnosti služby pro nahlížení do dokumentace správních řízení

 

20. 06. 2018

Emerade - informační dopis

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Emerade PharmaSwiss Česká republika s.r.o. informuje o zjištěné...

 

20. 06. 2018

Návrh Seznamu k 20.6.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...

 

19. 06. 2018

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

14. 06. 2018

Prezentace k semináři sekce registrací - Aktuality ve farmakovigilanci

Seminář sekce registrací - Aktuality ve farmakovigilanci 

 

14. 06. 2018

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů...

 

12. 06. 2018

Informační dopis - Tisseel

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Baxter Czech spol. s r. o. si dovoluje upozornit na odlupování tištěného inkoustu z injekčních stříkaček a...