Důležité informace

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek INUTEST 25% - aktualizace

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku INUTEST 25%, injekční ampule 25x20 ml.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku CellCept 500 mg - aktualizace

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku CellCept, 500 mg tbl. flm. 150 podezřelých z padělání .

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.3.2018

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Infadolan, 1600iu/g+300iu/g ung 30G i.

 

Zasílání stanovisek etických komisí ke klinickým hodnocením

Žádáme všechny etické komise ustavené při zdravotnických zařízeních, aby zasílaly svá stanoviska ke klinickým hodnocením pouze v elektronické podobě na e-mailovou...

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.3.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze, 10mg/ml inj./inf. eml. 1x50ml až z úrovně zdravotnických...

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Osteogenon, 830 mg tbl. flm. 40 až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Informace o odcizení léčivého přípravku v Portugalsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku, ke kterému došlo v Portugalsku v únoru 2018.

 

Nejnovější články

22. 03. 2018

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

22. 03. 2018

Informace SÚKL

Informace o omezení dostupnosti služby pro nahlížení do dokumentace správních řízení

 

21. 03. 2018

Návrh opatření obecné povahy 01-18

Návrh opatření obecné povahy 01-18, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních a autologních transfuzních přípravků.

 

20. 03. 2018

Návrh Seznamu k 20.3.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.3.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...

 

20. 03. 2018

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících perorální antagonisty vitaminu K

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících perorální antagonisty vitaminu K v souladu se...

 

19. 03. 2018

Informační dopis - Xofigo

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o následujících skutečnostech k přípravku Xofigo.

 

19. 03. 2018

Seminář 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata   (opakování semináře 6 ze dne 5.6.2018)

 

19. 03. 2018

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata