Hodnocení počtu registračních činností

 

Přehled registrační činnosti od roku 2011 je pravidelně zveřejňován ve Věstníku SÚKL.