Hlášení podezření na závadu v jakosti léčiv

Postup pro provozovatele, držitele rozhodnutí o registraci a pacienty při podezření na závadu v jakosti léčivého přípravku  

 Pro provozovatele:

Pro pacienty:

Postup hlášení podezření na závadu v jakosti léčivého přípravku pro pacienty

Pro držitele rozhodnutí o registraci: 

Držitelé mohou využít výše uvedený formulář nebo mohou nahlásit podezření na závadu v jakosti či zjištěnou závadu v jakosti prostřednictvím emailové adresy zavady@sukl_cz.

 

 

 

UST-15 verze 6, 09.11.2018