Hlášení dodávek léčivých přípravků

DIS-13
verze 4

Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků

NE

1.1.2011

DIS-13 verze 3

Pro malé distributory, kteří nemají technické vybavení nebo nemohou upravit používaný software, pro účely odesílání hlášení dle pokynu DIS-13 aktuální verze, je připravena webová aplikace pro zakládání hlášení, viz Informace pro distributory.