Rok 2014

 Kontrolovaná osoba Nedostatky   Právní předpis
 Continental Tours CZ, s.r.o.  NE  zákon o regulaci reklamy
 HEATON k.s.  ANO  zákon o regulaci reklamy
 IPSOS s.r.o.  NE  zákon o regulaci reklamy
 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.  ANO  zákon o regulaci reklamy
 Zentiva, k.s.  ANO  zákon o regulaci reklamy