Referenční látky

Evropské referenční látky

Jsou to chemické a biologické referenční látky a IČ spektra použité v článcích převzatých z Evropského lékopisu (Ph. Eur.). Tyto látky je možno objednat na webových stránkách EDQM (European Pharmacopoeia) v sekci pro referenční látky http://www.edqm.eu (Reference substances), kde je uveřejněn také aktuální katalog a objednací formulář. Tento katalog je také k nahlédnutí na lékopisném oddělení SÚKL. Pro snazší orientaci uživatelů je připravena

Cesko_anglicke_nazvy_referencnich_standardu_pouzitych_v_CL_2009_Dopl_2011.pdf Tabulka XII A-J Cesko-anglické názvy CRL 2016.pdf (376,44 kB)
Cesko_anglicke_nazvy_referencnich_standardu_pouzitych_v_CL_2009_Dopl_2011.pdf Tabulka XII K-Z Cesko-anglické názvy CRL 2016.pdf (435,07 kB)

 Cesko_anglicke_nazvy_referencnich_standardu_pouzitych_v_CL_2009_Dopl_2011.pdf Referenční látky použité v národních článcích.pdf (74,75 kB), které jsou zde uvedeny, si lze objednat způsobem uvedeným v textu. Prosíme o zaslání kopie objednávky na lekopis@sukl_cz