Oznámení o rychlém zezávaznění textu Evropského lékopisu

Oznámení o rychlém zezávaznění textu  Producta fermentationis ( 1468).  

Lékopisná komise MZ oznamuje, že Výbor veřejného zdraví Rady Evropy v souladu s Úmluvou pro vypracování Evropského lékopisu1) zezávazňuje rozhodnutím AP-CPH (18) 1 od 1. 4. 2018

formou rychlého zezávaznění obecný článek:

                                                    Producta fermentationis (1468)

 Text článku v českém jazyce je uveden ZDE.
  

1)Závaznost textů Evropského lékopisu vyhlašuje Výbor veřejného zdraví Rady Evropy na doporučení Evropské lékopisné komise. V České republice jsou tyto texty zezávazněny zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Text bude publikován jako součást ČL 2017 – Doplňku 2018.

  

Oddělení lékopisu a standardizace léčiv

8. 3. 2018