Nelegální přípravek EFFFI blue, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI blue, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

Výrobek EFFFI blue, emulze na jehož etiketě je mj. prezentováno toto tvrzení: „chladivá emulze určená pro akutní stavy“ a je indikován u těchto stavů: "akutní namožení, natažení, přetížení svalů a šlach, výrony a vymknutí kloubů končetin (úrazy), bolesti v krku, záněty průdušek a nachlazení u dětí a dospělých, záněty dutin, rýma, bolesti zubů apod. (náhle vzniklé)", a u výrobku je rovněž deklarováno, že "pomáhá snižovat horečku". Výrobek se aplikuje na kůži v místě bolesti. Dle textu v informačním letáku je výrobek mj. určen k "ošetření úrazů, namožení a přetížení".
Uvedená tvrzení tedy přisuzují výrobku EFFFI blue, emulze léčebné vlastnosti, a tím tak naplňuje definici léčivého přípravku podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech, což znamená, že musí tento produkt splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

Oddělení dozoru nad reklamou
29. 3. 2017