Nelegální přípravek Blue Ice

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Blue Ice dovozce Ing. Romanou Moulisovou, IČ: 13681664 (MAHA studio).

Výrobek Blue Ice roztok, jehož kvalitativní a kvantitativní složení (účinné látky) je následující lidokainhydrochlorid 5%, tetrakainhydrochlorid  2% a který se dle obalu v anglickém jazyce se používá na pokožku ke snížení bolesti během bolestivých procedur, je léčivým přípravkem, neboť odpovídá definici léčivého přípravku uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech.

U uvedeného výrobku nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků ve smyslu § 3 zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. V takovém případě je distributor povinen na základě § 5 odst. 6 citovaného zákona stáhnout takový výrobek z trhu a z oběhu.

 

Oddělení dozoru nad reklamou 

27.11.2017