Laboratorní činnost

Odbor laboratorní kontroly provádí rozbory léčiv požadované zákonem (např. z namátkových kontrol léčiv na trhu, propouštění šarží), na vyžádání jinými útvary ústavu, příp. orgány státní správy a v rámci mezinárodní spolupráce. Laboratoře odboru jsou od roku 1995 aktivním členem mezinárodní sítě General Network of Official Medicines Control Laboratories.