Kontakty

Odbor laboratorní kontroly
Vedoucí: RNDr. Helena Puffrová
Tel: +420 272185768, Fax +420 272185862
E-mail: helena.puffrova@sukl_cz

 

Oddělení analytické chemie - provádí fyzikálně-chemické rozbory léčiv
Vedoucí: Ing. Lenka Polívková
Tel.: +420 272185771, Fax +420 272185862
E-mail: lenka.polivkova@sukl_cz

 

Oddělení biologických metod - provádí imuniobiologickou kontrolu, mikrobiologickou kontrolu a propouštění šarží vybraných léčivých přípravků na trh ČR.
Vedoucí: Ing. Ivana Kohoutová
Tel: +420 272185868
E-mail: ivana.kohoutova@sukl_cz

 

Oddělení lékopisu a standardizace léčiv - podílí se na vydávání Českého lékopisu a přípravě Evropského lékopisu.
Vedoucí: RNDr. Hana Lomská
Tel: +420 272185813
E-mail: hana.lomska@sukl_cz, lekopis@sukl_cz

 

Chemické názvosloví
RNDr. Hana Jůzová
Tel: +420 272185881
E-mail: hana.juzova@sukl_cz

 

Referenční látky
RNDr. Hana Lomská
Tel: +420 272185813
E-mail: hana.lomska@sukl_cz