Kdo je předkladatelem specifického léčebného programu

  • právnická nebo fyzická osoba
  • předkládá návrh léčebného programu (v souladu s náležitostmi stanovenými právními předpisy a pokyny ústavu) Ministerstvu zdravotnictví ČR k vydání souhlasu a SÚKL k vydání stanoviska
  • je odpovědný za průběh léčebného programu v případě jeho schválení a součinnost s MZ ČR a SÚKL