Evropský lékopis

Evropský lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru se závazností v zemích, které přistoupily k Úmluvě č. 50 pro vypracování Evropského lékopisu.  

Obsah Ph. Eur. 10.0

Informace k obsahu Evropského lékopisu 10. vydání, bude součástí ČL 2017 - Dopl. 2020.  

 

Závaznost 10. vydání Evropského lékopisu

Informace o závaznosti textů 10. vydání Evropského lékopisu  

 

Závaznost textů 9. vydání Evropského lékopisu

Informace o závaznosti textů 9. vydání Evropského lékopisu  

 

Obsah Ph. Eur. 9.0

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.1

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.1.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.2

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.2.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.3

 Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.3.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.4

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání -Doplněk 9.4.     

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.5

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.5.     

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.6

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.6  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.7

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.7  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.8

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.8.  

 

Přehled publikací Evropského lékopisu

Počátky vzniku Evropského lékopisu se datují od roku 1948, kdy se pět zakládajících států (Belgie, Franice, Velká Británie, Lucembursko a Nizozemí) dohodlo na vypracování společné normy pro léčiva. Později přebírá iniciativu týkající se Evropského lékopisu Rada Evropy, jejíž Rada ministrů rozhoduje 17. března 1964 o vytvoření Evropského lékopisu a ustavuje Evropskou lékopisnou komisi, do které je vedle zakládajících členských států delegováno ještě Švýcarsko.  

 

Poznámka: Data uvedená u jednotlivých dokumentů se vztahují k publikování na webu, nikoli k závaznosti, data závaznosti jsou uvedena v textu.