Nelegální přípravek EFFFI red, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI red, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

Výrobek EFFFI red, emulze na jehož etiketě je mj. prezentováno toto tvrzení: "prohřívací emulze se zklidňujícím a dlouhodobým účinkem" a je indikována u těchto stavů: "bolesti hlavy a šíje (při sedavém zaměstnání) poruchy prokrvení (chlad končetin a zimomřivost), únava a poruchy imunity, obtíže zvýšené prochlazením (dutiny, ledviny, gynekologické obtíže) zmírnění depresí, uvolňuje spasmy (zvýšené napětí)". Dále text na informačním letáku uvádí, že "zázvor a skořice zahřívají a zabraňují prochlazení, zázvor uvolňuje bolestivé spasmy s dlouhodobým efektem"
Uvedená tvrzení tedy přisuzují výrobku EFFFI red, emulze léčebné vlastnosti, a tím tak naplňuje definici léčivého přípravku podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech, což znamená, že musí tento produkt splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

Oddělení dozoru nad reklamou
28. 3. 2017