Nelegální přípravek EFFFI purple, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI purple, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

Výrobek EFFFI purple, emulze, na jehož etiketě je mj. prezentováno toto tvrzení: "chladivá emulze s regeneračním efektem na kůži" a mezi jeho indikace patří: "urychlení hojení povrchových ran, odřenin a spálenin u dětí, jizvy po operacích a úrazech, podpora u lupénky a kožních nemocí, povrchový zánět žil, zklidňuje podrážděnou kůži, odstraňuje projevy zánětu a urychluje hojení kožních afekcí". Dle textu na informačním letáku je navíc uvedeno užití proti lymfatickým otokům. 
Uvedená tvrzení tedy přisuzují výrobku EFFFI purple, emulze léčebné vlastnosti, a tím tak naplňuje definici léčivého přípravku podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech, což znamená, že musí tento produkt splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

Oddělení dozoru nad reklamou
28. 3. 2017