Nelegální přípravek EFFFI green, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI green, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

Výrobek EFFFI green, emulze, na jehož etiketě je mj. prezentováno toto tvrzení: "Chladivá emulze určená pro regeneraci a poúrazové stavy" a je indikován u těchto stavů: "bolesti a namožení šlach, úponů, svalů a kloubů (karpální tunel, tenisový loket, ostruha patní, zánět šlach), vzhledem k působení na vazivo vhodný u křečových žil". Dle textu v informačním letáku je výrobek mj. určen k "ošetření úrazů, namožení a přetížení" a je doporučován při chronických stavech.
Uvedená tvrzení tedy přisuzují výrobku EFFFI green, emulze léčebné vlastnosti, a tím tak naplňuje definici léčivého přípravku podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech, což znamená, že musí tento produkt splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

Oddělení dozoru nad reklamou
28. 3. 2017