Česko-anglické názvy referenčních standardů 2010

Tabulka zahrnuje české a anglické názvy chemických referenčních látek (CRL), infračervených referenčních spekter, biologických referenčních přípravků (BRP) a vybraných zkoumadel (R) uvedené v katalogu Evropského lékopisu.