Brexit

Brexit - upozornění pro zadavatele klinických hodnocení léčiv

Upozorňujeme a připomínáme zadavatelům skutečnost, že oznámením Spojeného Království (dále jen „UK“) ze dne 29.3.2017 o záměru vystoupit z EU, se stane UK od 30.3.2019 „třetí zemí“ z pohledu platné legislativy Evropské Unie (dále jen „EU“) a je třeba mít na mysli právní důsledky a dopady, které v oblasti klinických hodnocení léčivých přípravků budou následovat. I pro oblast klinických hodnocení budou platit podmínky, jaké do té doby dojedná UK s EU.  

 

Brexit

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dopadu Brexitu na regulované subjekty v oblasti registrace léčivých přípravků.