EAN kódy

Držitel rozhodnutí o registraci má ze zákona povinnost označovat všechny registrované léčivé přípravky evropským zbožovým kódem (EAN). SÚKL zajišťuje evidenci nahlášených EAN kódů a následné zveřejnění.                        

      Poslední aktualizace k  1. 06. 2018