EAN kódy

Držitel rozhodnutí o registraci má ze zákona povinnost označovat všechny registrované léčivé přípravky evropským zbožovým kódem (EAN). SÚKL zajišťuje evidenci nahlášených EAN kódů a následné zveřejnění.                        

Aktualizace k  1. 03. 2018


 Jakékoli dotazy a upozornění týkající se EAN kódů zasílejte na elektronickou adresu informatika@sukl_cz