Dodávky léčiv - se zaměřením na léčivé přípravky

Souhrnné informace o množství distribuovaných léčivých přípravků dle kódu SÚKL dle hlášení distributorů.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).

Ústav zveřejňuje dle § 99 odst. 1 písm. d) zákona o léčivech dodávky léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání. Dále podle §  99 odst. 5 zákona platí, že údaje, které byly Ústavu poskytnuty distributory podle § 77 odst. 1 písm. f) zákona se poskytují tak, aby s přihlédnutím k okolnostem nebylo možné určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.

Od 05/2020 jsou data zveřejňována rovněž v Katalogu otevřených dat ve formátu CSV.

Od 1.1.2021 budou data zveřejňována pouze v Katalogu otevřených dat ve formátu CSV.

Případné dotazy a připomínky je možné zasílat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: oda@sukl_cz