Dodávky léčiv - se zaměřením na léčivé přípravky

Souhrnné informace o množství distribuovaných léčivých přípravků dle kódu SÚKL dle hlášení distributorů.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).

Ústav zveřejňuje dle § 99 odst. 1 písm. d) zákona o léčivech spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání. Dále podle §  99 odst. 5 zákona platí, že údaje, které byly Ústavu poskytnuty distributory podle § 77 odst. 1 písm. f) zákona se poskytují tak, aby s přihlédnutím k okolnostem nebylo možné určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.

Souhrnné informace o cenách a množství jednotlivých léčivých přípravků, které byly distribuovány poskytovatelům zdravotních služeb, osobám poskytujícím veterinární péči nebo distributorům poskytuje Ústav v souladu se zákonem pouze na základě individuálního vyžádání podle § 99 odst. 2 písm. e) zákona.

Žadatel zašle žádost v elektronické formě s uvedením požadovaného období na adresu odd. Datových analýz SÚKL: oda@sukl_cz.

Výstupy jsou poskytovány elektronicky, výhradně ve standardním rozsahu a formátu MS Excel.

Ústav uvádí, že informace o cenách a množství jednotlivých léčivých přípravků, které byly distribuovány poskytovatelům zdravotních služeb, nemohou být s ohledem na právní úpravu obsaženou v § 99 odst. 2 písm. e) a § 112 zákona o léčivech poskytnuty dle režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že zákon se nevztahuje na poskytování informací a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Tímto zvláštním zákonem je zákon o léčivech.

Případné dotazy a připomínky je možné zasílat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: oda@sukl_cz