Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Seznam IPLP k 1.12.2016

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informace o provozu pokladny a podatelny SÚKL

Informace o provozu podatelny SÚKL ve dnech 23. 12. 2016 a 30. 12. 2016 a pokladny SÚKL ve dnech 23. 12. 2016 – 30. 12. 2016.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Seminář 1 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Základní informace o farmakovigilanci – legislativní požadavky a jak je naplňovat v prostředí malých společností držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků  

 

Věstník SÚKL 11/2016

Věstník SÚKL 11/2016 zveřejněn 24. 11. 2016  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5MG rct.sol. 5x2,5ml/5mg

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivého DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5MG rct.sol. 5x2,5ml/5mg na trh v ČR v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Návrh Seznamu k 20.11.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Změna registrace léčivého přípravku OSTEOGENON

SÚKL informuje o  změně registrace léčivého přípravku OSTEOGENON, 830 mg, tbl. flm., SÚKL kód 14713.    

 

Seminář 20 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou)

Téma:  Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Seminář 19 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Revlimid, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  Celgene Europe Limited.  

 

FI listopad 2016

Farmakoterapeutické informace 11/2016