Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Aktualizace pokynu PHV-6

SÚKL informuje o aktualizaci pokynu PHV-6  

 

Seminář 3 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Základní informace o farmakovigilanci – legislativní požadavky a jak je naplňovat v prostředí malých společností držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků (jedná se o opakování semináře konaného v lednu 2017)  

 

Změna registrace léčivých přípravků HAVRIX 1440 a HAVRIX 720 JUNIOR MONODOSE

SÚKL informuje o možnosti současného podání vakcín HAVRIX 1440, inj. sus., SÚKL kód 14321, 14322, 56572, 56573 a HAVRIX 720 JUNIOR MONODOSE, inj. sus., SÚKL kód 56570, 56571, 192795, 192796 s monovalentními nebo kombinovanými vakcínami proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím.   

 

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   

 

Informační dopis - Depakine sirup

SÚKL zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Depakine sirup, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  Sanofi-Aventis s.r.o.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

FI leden 2017

Farmakoterapeutické informace 1/2017  

 

Informační dopis - Cometriq

SÚKL zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Cometriq, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  Ipsen Pharma.  

 

OOP 08-16 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 08-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.  

 

OOP 06a-16 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Opatření obecné povahy 06a-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.    

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam IPLP k 1.1.2017

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Věstník SÚKL 12/2016

Věstník SÚKL 12/2016 zveřejněn 22. 12. 2016