Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o vydání Cenového rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci (dále jen „CR č. 5/2020/CAU“).  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Nopregy 1,5 mg tablety

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku NOPREGY, 1,5MG, tbl.nob., SÚKL kód 189491.   

 

Prezentace k semináři 2 - Sekce dozoru (Oddělení správné distribuční praxe)

Téma: Správná distribuční praxe  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.  

 

Prezentace k semináři 3 - Sekce dozoru (Oddělení správné distribuční praxe)

Téma: Správná distribuční praxe  

 

FI únor 2020

Farmakoterapeutické informace 2/2020  

 

Přehled správních řízení – úhrady ZP

Přehled správních řízení v procesu kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku tenofovir-disoproxil

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku tenofovir-disoproxil v kombinacích v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 12. - 14. listopadu 2019.  

 

Pharmeuropa

Připravované lékopisné texty, které jsou publikované ve Pharmeuropě 32.1 a lze je  odbornou veřejností  připomínkovat do 31. 3. 2020.  

 

Informační dopis - Xeljanz

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci společností Pfizer by Vás rádi informovali o následujícím: XELJANZ (tofacitinib) zvýšené riziko žilní tromboembolie a zvýšené riziko závažných a fatálních infekcí.  

 

Seminář 6 - Sekce registrací (Odbor farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře č. 5 ze dne 26.5.2020)  

 

Seminář 5 - Sekce registrací (Odbor farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Návrh opatření obecné povahy 01-20

Návrh opatření obecné povahy 01-20, kterým se stanovuje výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód