Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Návrh Seznamu k 20.10.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Prezentace k semináři 18 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Platná legislativa a požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti v oblasti používání zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku ZYRTEC, tbl.flm., velikost balení 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 a 100 (10x10) potahovaných tablet

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku ZYRTEC, tbl.flm., velikosti balení 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 a 100 (10x10) potahovaných tablet, SÚKL kódy 184490, 155687, 184491, 184492, 155685, 184493, 155686, 184494, 184495. Způsob výdeje velikostí balení 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 potahovaných tablet zůstává nezměněn.    

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Hlášení změn údajů

Hlášení změn údajů nepodléhajících Žádosti o změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků  

 

FI říjen 2016

Farmakoterapeutické informace 10/2016  

 

Seminář 18 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Platná legislativa a požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti v oblasti používání zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb  

 

Obsah Ph. Eur. 9.0

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání  

 

Závaznost textů 9. vydání Evropského lékopisu

Informace o závaznosti textů 9. vydání Evropského lékopisu  

 

Formáty registrační dokumentace předkládané na SÚKL

SÚKL informuje o povinných formátech předkládané registrační dokumentace.  

 

Technická dokumentace 2.30.1

Technická dokumentace k elektronickému předepisování, výdeji a přístupu zdravotních pojišťoven, platná od 1 ledna.  

 

Prezentace k semináři 17 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Vybrané základní principy stanovení ceny a úhrady a specifika pozice účastníka řízení  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.