Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Prezentace k semináři 12 - Sekce dozoru (Oddělení lékopisu a standardizace léčiv)

Téma: Seminář k lékopisné problematice  

 

Informační dopis - dextromethorfan (DXM)

Státní ústav pro kontrolu léčiv si Vás dovoluje informovat o riziku zneužívání lécivých přípravku obsahujících dextromethorfan (DXM).  

 

Informace o provozu pokladny a podatelny SÚKL

Informace o provozu podatelny SÚKL ve dnech 22. 12. 2017 a 29. 12. 2017 a pokladny SÚKL ve dnech 22. 12. 2017 – 29. 12. 2017.  

 

Q&A k Reference Safety Information 2017

SÚKL informuje, že na webových stránkách HMA (Head Medicine of Agency), byl zveřejněn dokument Q&A k Reference Safety Information 2017 (RSI).  

 

Pediatrický worksharing

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového PAR k pediatrickému worksharingu, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.      

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku hydroxid hořečnatý

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydroxid hořečnatý v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 17. - 19. července 2017.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících inhalační kortikosteroidy k rozprašování

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících inhalační kortikosteroidy k rozprašování v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 11. - 13. září 2017.  

 

Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o nové kontraindikaci u přípravku Gilenya.  

 

FI listopad 2017

Farmakoterapeutické informace 11/2017  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 2.11.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seminář 18 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků)

Téma:  Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv     

 

Věstník SÚKL 10/2017

Věstník SÚKL 10/2017 zveřejněn 26. 10. 2017