Chlorhexidin – riziko chemického poškození kůže u novorozenců

Farmakovigilanční výbor PRAC upozorňuje na riziko možného chemického poškození kůže při používání dezinfekčních roztoků s chlorhexidinem u nedonošených a novorozených dětí.  

Farmakovigilanční výbor PRAC na svém zářijovém jednání ukončil hodnocení signálu o chemickém poškození kůže při používání dezinfekčních roztoků s obsahem chlorhexidinu v péči o nedonošené a novorozené děti.

Použití alkoholových a vodných roztoků s obsahem chlorhexidinu k dezinfekci kůže novorozenců před invazivními výkony může vyvolat chemické poškození kůže. Na základě dostupných informací z hlášených případů a publikované literatury se riziko zdá být vyšší u předčasně narozených dětí (obzvláště u narozených před 32. týdnem těhotenství) a v průběhu prvních 2 týdnů života.

Při používání roztoků s obsahem chlorhexidinu k dezinfekci kůže je třeba používat co nejmenší nutné množství. Je třeba zabránit, aby se roztok hromadil v kožních záhybech nebo pod pacientem, nebo v materiálu, který je v přímém kontaktu s pacientem.  Přebytečné množství roztoku chlorhexidinu, jako i všechen materiál jím prosáklý je třeba z kůže rychle odstranit. Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby eventuální počínající poškození kůže bylo včas zjištěno a ošetřeno .

V ČR nejsou registrované léčivé přípravky s obsahem roztoku chlorhexidinu určené k dezinfekci kůže, není však vyloučena možnost použití roztoků připravených magistraliter.

 

Oddělení farmakovigilance
23. 10. 2014