Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 109


Věstník SÚKL 8/2018

Věstník SÚKL 8/2018 zveřejněn 31. 8. 2018  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.9.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  02/2018 - 07/2018).  


Sdělení SÚKL ze dne 31.08.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Kaliumchlorid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx74,5mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Minuty MT

Minuty_MT_1.PNG MINUTY MT®, 24. 8. 2018 | Autor: Šárka Pražáková | Mgr. Irena Storová – zrychlení procesu schvalování nových léčivých přípravků.  


Reakce SÚKL na reportáž ČT24 „Málo léků pro onkology“, kterou 29. 8. 2018 odvysílaly Události v regionech

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) reaguje na reportáž odvysílanou českou televizí  29. srpna 2018 v pořadu Události v regionech (Brno).   


FI září 2018

Farmakoterapeutické informace 9/2018  


Setkání vedení SÚKL se zástupci pacientských organizací

logo_sukl_1.PNG SÚKL 18. 6. 2018 | Setkání vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zástupci pacientských organizací s odborným programem se uskutečnálo18. června ve Velkém sále SÚKL.  


Snídaně s novináři

snidane_23_8_2018_mala_1.PNG SÚKL 23. 8. 2018 | Dne 23. srpna proběhla v Malém sále SÚKL snídaně s novináři, jejímž hlavním tématem byly priority nové ředitelky SÚKL a aktuální úkoly, které SÚKL řeší.    


Akce SÚKL


O SÚKL


Ředitelka FOTO


Informace SÚKL ze dne 5.9.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ALKERAN, 50MG INJ/INF PSO LQF 1+1X10ML se závadou v jakosti.  


Informace SÚKL ze dne 31.8.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SERETIDE DISKUS, INH PLV DOS se závadou v jakosti.  


SÚKL se zapojil do projektu přeshraniční e-preskripce

Pharmaprofit_1.PNG PHARMA Profit,  27. 8. 2018 | Od začátku roku do poloviny srpna bylo předepsáno více než 35 milionu eReceptů a 1,2 milionu identifikátorů eReceptu bylo předáno formou SMS.   


Stát plánuje odškodňovat oběti nežádoucích účinků očkování

CT_logo_1.PNG Pacienti a zdravotníci loni nahlásili téměř osm set podezření na nežádoucí účinky po očkování.   


Zavedení elektronických receptů

CT_logo_1.PNG ČT24, 23. 8. 2018 | Autor: Tomáš Drahoňovský | Nařízení vydávat eRecepty platí od začátku roku, nicméně povinnost byla, a opět se k tomu dostáváme, všem dotčeným známá už 3 roky.   


Ředitelka SÚKL se chce zaměřit na zkrácení správních řízení

ZAM_logo_1.PNG Zdravotnictví a medicína, 24. 8. 2018 | Autor: ČTK | Nová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová se chce zaměřit na délku správních řízení při stanovování cen a úhrad léků.    


E-recepty čeká vylepšení, mají usnadnit život pacientům s chytrým telefonem

Lidovky.cz_1.PNG Lidovky.cz, 23. 8.  2018 | Autor: ČTK | Součástí elektronického receptu v SMS bude nově i odkaz na kód na internetu. Lékárníkům má usnadnit vydání léku pacientům s chytrým telefonem.  


Reklama na léčiva, média a lékový regulátor, vyhrazené léčivé přípravky

Apatykar_logo_1_1.PNG APATYKÁŘ®, 27. 8. 2018 | Autor: Martin Dočkal | Třetí část exkluzivního rozhovoru s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irenou Storovou nejen o novinkách v e-preskripci, výpadcích léčiv, inspekční činnosti a postihování nezákonné reklamy na léčiva.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 7. 2018

Žádost o poskytnutí podkladů, které poskytla Sekce zdravotnických prostředků v rámci veřejnoprávní kontroly Ministerstva zdravotnictví ČR zahájené 4. 1. 2018 a veškeré emailové komunikace vztahující se k této kontrole.  


2. čtvrtletí 2018

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


1. čtvrtletí 2018

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


4. čtvrtletí 2017

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


SÚKL a Brexit, inspekční činnost v lékárnách, výpadky léčiv

Apatykar_logo_1_1.PNG APATYKÁŘ®, 23. 8. 2018 | Autor: Martin Dočkal | Druhá část exkluzivního rozhovoru s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irenou Storovou nejen o novinkách v e-preskripci, výpadcích léčiv, inspekční činnosti a postihování nezákonné reklamy na léčiva.  


Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u přípravků s obsahem tramadol-hydrochloridu 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku, je třeba důsledně dodržovat dávkování v kapkách nebo v počtu stisků dávkovací pumpy v závislosti na 2 různých typech obalů.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 7. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv o uložení pokuty dle zákona o regulaci reklamy.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 7. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv - sukls81620/2014, sukls142214/2016, sukls149031/2018, sukls153261/2017 a  informace, zda proti těmto rozhodnutím bylo podáno odvolání a o zaslání rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o takovém odvolání, tj. o jeho zamítnutí nebo o změně rozhodnutí SÚKL.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí a stanovisek v rámci agendy hraničních přípravků.  


Sdělení SÚKL ze dne 22.08.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Řepíková nať, spc. 50g až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 6. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls149401/2016 a sukls53243/2016.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných pod sp. zn. sukls64788/2016 a sukls50171/2017.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 6. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv.    


Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace, zda pracovnice sekce registrací SÚKL rozhodovala v jakýchkoliv správních řízeních, ve kterých se vyskytovaly společnosti Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o. nebo GCP-Service International s.r.o..  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se společností Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o., GCP-Service International s.r.o. a GCP Focus s.r.o.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace, zda má  nebo v posledních pěti letech měl Státní ústav pro kontrolu léčiv informace o tom, že by jeho zaměstnanci byli v obchodních nebo pracovněprávních vztazích se subjekty provádějící klinické hodnocení v ČR (Smluvní výzkumné organizace - CRO, farmaceutické firmy).  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se obchodních vztahů se společnostmi Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o. a GCP-Service International s.r.o .  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace, jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Asacol 400 mg enterosolventní tablety v období od 20. 12. 2013 do 14. 5. 2018.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace,  zda některý lékař v letech 2010 - 2017 hlásil Ústavu nepříznivé vedlejší účinky po protichřipkovém očkování serem Vaxigripe - resp. zda je Ústavu známo, že po tomto očkování došlo u některých osob k dlouhodobějším problémům s kloubním a svalovým systémem.  


Rok 2017

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2017.   


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se střetu zájmů u zaměstnanců SÚKL.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se inspekcí správné klinické praxe.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo naloženo s podnětem ke kontrole ve věci dovozu do České republiky a prodeje v České republice neregistrovaných léčivých přípravků Skeleton, Bromo-Biliaron, Mercapton, Pyroscint a Renon a jaký byl výsledek provedené kontroly.  


eRecepty pro Magazín Leonardo

Rozhlas_PLUS_1.PNG Český rozhlas PLUS, 16. 8. 2018 | Autor: Terezie Jirásková | V krátké reportáži autorka vysvětluje, jak fungují eRecepty a jak získat léky v létě, v době dovolených.   


Elektronický recept – novinky a připravované změny

Apatykar_logo_1_1.PNG APATYKÁŘ®, 20. 8. 2018 | Autor: Martin Dočkal | První část exkluzivního rozhovoru s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irenou Storovou nejen o novinkách v e-preskripci, výpadcích léčiv, inspekční činnosti a postihování nezákonné reklamy na léčiva.  


Návrh Seznamu k 20.8.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Informace SÚKL – neregistrované léčivé přípravky s léčivou látkou od výrobce Lampugnani, Itálie - aktualizace

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o závadě v jakosti neregistrovaných léčivých přípravků obsahujících léčivou látku od výrobce Lampugnani Farmaceutici SPA, Itálie.  


Sdělení SÚKL ze dne 17.8.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku NuTRIflex Omega special, inf. eml. 5x2500ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Upozornění na nový elektronický formulář Hlášení uvedení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění na trh

SÚKL upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci na nasazení nového elektronického formuláře Hlášení uvedení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění na trh od 16. 8. 2018.    


SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 30. 7. – 12. 8. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.  


SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 30. 7. – 12. 8. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.  


Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek Thiopental Rotexmedica

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o závadě v jakosti neregistrovaných léčivých přípravků Thiopental Rotexmedica 1000 mg, inj. plv. sol. 10 a Thiopental Rotexmedica 500 mg, inj. plv. sol. 10  


Reakce SÚKL na článek, který zveřejnil v Deník.cz: "Ceny léků letí nahoru. Týká se to hlavně těch běžných"

SÚKL reaguje na článek Veroniky Rodriguez: "Ceny léků letí nahoru. Týká se to hlavně těch běžných", který 8. srpna 2018 zveřejnil Deník.cz.   


Informace SÚKL ze dne 14.8.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku JODID 100, 100MCG TBL NOB 100 I se závadou v jakosti.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.8.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku  Gentamicin B. Braun, 3 mg/ml inf.sol. 20x80 ml a Gentamicin B. Braun,1 mg/ml inf. sol. 20x80 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Reakce SÚKL na článek, který zveřejnil v Deník.cz: "Nebezpečné pilulky. Lékový ústav hlásí rekordní počet závad"

SÚKL reaguje na článek Veroniky Rodriguez: "Nebezpečné pilulky. Lékový ústav hlásí rekordní počet závad", který 13. srpna 2018 zveřejnil Deník.cz.    


SKP-1 verze 1


VYR-39 verze 3


VYR-29 verze 4


Lékárníci si stěžují, že stovky medikamentů mizí v zahraničí

blesk.cz_logo_1_1.PNG Blesk, 1. 8. 2018 | Autor: Kristýna Beránková |Lékárnici si stěžují, že až 170 léků nemohou některé lékárny vůbec objednat. Domnívají se, že přípravky se přeprodávají do ciziny, anebo jsou přednostně dodávány velkým lékárnám.  


Čeští pacienti čekají na nové léky déle než jinde v Evropě. Kvůli pomalým úhradám a limitům mají těžce nemocní Češi omezený přístup k léčbě

HN_logo.PNG Hospodářské noviny, 8. 7. 2018 | Autor: Iva Bezděková | Pro onkology, revmatology i neurology je to velká frustrace.    


Elektronické recepty přináší výhody lékařům, pacientům i lékárníkům. Žádnou revoluci v preskripci ale neznamenají, říká ředitelka SÚKL Irena Storová

otevrene_logo_1.PNG Otevrenezdravotnictvi.cz, 28. 6. 2018 | Autor: Anna Hanušová | Za fungování a rozvoj elektronických receptů (eReceptů) zodpovídá podle zákona o léčivech Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který zřizuje a provozuje Centrální úložiště eReceptů (CÚeR).  


Počty vystavených eReceptů trvale rostou

MT_logo_1.PNG Medical Tribune, 12. 6.  2018 | Autor: Naďa Myslivcová | Od začátku roku bylo vystaveno přes 25 milionů eReceptů a téměř 24 milionů vydáno. Zasláno bylo 650 000 SMS identifikátorů, alespoň jeden eRecept předepsalo 35 786 lékařů.   


Ministr zdravotnictví jmenoval novou ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv

MT_logo_1.PNG Medical Tribune, 29. 6. 2018 | Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes jmenoval Irenu Storovou ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to s účinností od 1. července 2018.  


Novou ředitelkou SÚKL bude Irena Storová

ZAM_logo_1.PNG Zdravotnicví a medicína.cz, 29. 6. 2018 | Novou ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bude podle Zdravotnického deníku Irena Storová, která je teď pověřená vedením ústavu.  


Irena Storová bude od 1. července ředitelkou SÚKL

Zdravotnicky_denik_logo_1.PNG Zdravotnickýdeník.cz,  28. 6.  2018 | Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký vzal do svých rukou několik měsíců se táhnoucí případ výběru nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a rozhodl.   


Mgr. Irena Storová oficiálně ředitelkou SÚKL

Apatykar_logo_1_1.PNG APATYKÁŘ®, 28. 6. 2018 | Podle informací portálu APATYKÁŘ® bude Mgr. Irena Storová, v současnosti pověřená vedením, od 1. července 2018 jmenována ředitelkou SÚKL. Mgr. Storová je absolventkou Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.   


Duel: Pomůže směrnice v boji proti padělkům léků? Nebo prodlouží fronty v lékárnách, jak varují lékárníci?

CT_logo_1.PNG Seznam Zprávy, 23. 4. 2018 | Autor: Martina Spěváčková | Každý lék by měl být v budoucnu dohledatelný přes speciální kód. Kolky na krabičkách mají pomoct odlišit ty pravé od padělků.  


Dostupnost některých léků je kritická

Angis_logo_1.PNG ANGIS Revue, Červen – srpen 2018 | Autor: Marcela Špálovská |  Některé léky lze nahradit obtížně a některé dokonce vůbec. Nedostupnost léků je dalším palčivým problémem, se kterým se čeští lékárníci aktuálně potýkají.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Subutex, Subuxone

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2018

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 10. 8. 2018.  


Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek Botulismus-Antitoxin Behring

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování neregistrovaného léčivého přípravku Botulismus-Antitoxin Behring 750IU+500IU+50IU/ml inf.sol. 1x250ml  


Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek Erythromycin Rotexmedica 1g inf. plv. sol. 10x1g

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování neregistrovaného léčivého přípravku Erythromycin Rotexmedica 1g inf. plv. sol. 10x1g  


Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek Streptomycine Panpharma 1g inj. plv. sol. 50x1g

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování neregistrovaného léčivého přípravku Streptomycine Panpharma 1g inj. plv. sol., 50x1g .  


Sdělení SÚKL ze dne 14.8.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Agnucaston, tbl. flm. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ethanol 70% sol.

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Ethanol 70% sol. výrobce Kilaff  


Informace SÚKL ze dne 9.8.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZONISAMIDE MYLAN, 25MG CPS DUR 28, a ZONISAMIDE MYLAN, 50MG CPS DUR 56 se závadou v jakosti.  


Seminář oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o konání seminářů na téma  Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - Závažné nežádoucí reakce a události, oznamování, analýzy rizik, spolupráce mezi centry asistované reprodukce; nové požadavky na vyšetřování dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování.  


SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 23. 7. – 5. 8. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.  


SÚKL získal ocenění Český zavináč za eRecept

PN_logo_1.PNG Pharma News, 5–6/2018 | Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal ocenění Český zavináč 2018 za realizaci projektu eRecept. Cena byla předána v předvečer zahájení 21. ročníku konference ISSS/V4DIS, která se koná ve dnech 9. až 10. dubna 2018 v Hradci Králové.  


Inovace v léčbě

HN_logo.PNG Hospodářské noviny 4. 6. 2018 | Autor: Tomáš Doležal | Do zdravotnictví plyne každým rokem větší objem financí a stále se jich nedostává.   


Lék

CT_logo_1.PNG ČT Černé ovce, 21. 5. 2018 | Autor:  Vít Hlásenský |  Pan Štěpánek má roztroušenou sklerózu a stěží ujde sto metrů.   


Duel: Proč je konopí v lékárnách pořád drahé a lidé si ho pak raději pěstují doma?

seznam_logo_1.PNG Seznam Zprávy, 12. 4. 2018 | Autor: Markéta Bidrmanová | Už pátým rokem se v Česku předepisuje léčebné konopí. Za tu dobu se ho vydalo necelých pět kilogramů. Měsíčně si pro něj chodí 26 pacientů. Pro řadu lidí je totiž drahé a radši si ho opatřují nelegálně.  


Kontroly provozů lékáren

Angis_logo_1.PNG ANGIS Revue, Duben – květen 2018 | Autor: Marcela Špálovská |  Kontrolní činnost patří mezi jednu z hlavních kompetencí SÚKL. V roce 2017 provedli inspektoři odboru lékárenství a distribuce celkem 876 kontrol lékáren včetně 40 nemocničních provozoven.  


SÚKL by se měl více otevřít odborné veřejnosti

MT_logo_1.PNG Medical Tribune č. 6, 10. 4. 2018  | Autor: NaďaMyslivcová | Mgr. Irena Storová byla pověřena vedením Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v turbulentní době, kdy lékaři a lékárníci museli začít povinně užívat eRecepty.   


Konference ISSS: Chytré technologie

CT_logo_1.PNG Česká televize, 9. 4. 2018 | Autor: Pavla Kosíková | Elektronické lékařské recepty, klíčenka, kterou jdou platit školní obědy, půjčovat knihy a nebo třeba chytré vodoměry. Nejen tyto novinky nám dnes mohou zjednodušit život. Víc už o tom na konferenci ISSS v Hradci Králové  


Odbor zdravotnických prostředků (OZP)


Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)


Sekce dozoru (DOZ)


Sekce servisních činností (SSČ)


Ředitel (Ř)


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku rosuvastatin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku rosuvastatin v kombinacích v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 23. - 25. července 2018.  


Komplexní změna systému cen a úhrad léků nás nemine

Terapie_logo_1.PNG TERAPIE, 03 / 2018 | Autor: Marcela Alföldi Šperkerová | Do elektronické preskripce jsou již zapojeni téměř všichni lékaři. Správa úložiště měsíčně vyjde zhruba na 100 tisíc Kč.   


Státní ústav pro kontrolu léčiv: Prioritou zůstává elektronizace zdravotnictví

Prumysl_logo_1.PNG Průmysl Dnes, 02 / 2018 |  Od ledna letošního roku je v Česku povinná elektronická preskripce označovaná taktéž jako „eRecept", který je vnímán jako první z kroků ke skutečné elektronizaci celého zdravotnictví.   


Miliony vydaných eReceptů

Angis_logo_1.PNG ANGIS Revue, Leden – březen 2018 | Autor: Marcela Špálovská | Doba jde dopředu a stále nás obklopují nové a nové technologie. Elektronický podpis, elektronická žákovská knížka a teď už i elektronický recept.   


Reportáž ze setkání s pacientskými organizacemi 18. 6. 2018

Dne 18. 6. 2018 se v prostorách Ústavu uskutečnilo setkání se zástupci 18 pacientských organizací, k jehož příležitosti byla natočena reportáž.  


Informační dopis Xofigo

SÚKL ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a společností Bayer s.r.o. si Vás dovoluje informovat o omezení použití v důsledku zvýšeného rizika fraktur a tendence ke zvýšené úmrtnosti.  


Setkání pacientských organizací a SÚKL 18. 6. 2018

Dne 18. 6. 2018 se v prostorách Ústavu uskutečnilo setkání se zástupci pacientských organizací.   


Změna způsobu výdeje léčivého přípravku AGNUCASTON potahované tablety

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku AGNUCASTON, tbl.flm., SÚKL kód 10045, 10046, 10047, 10052 a 94806.  


Informační dopis - ZINBRYTA (Daklizumab beta)


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku rifampicin

Upozornění držitelům rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku rifampicin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 25. - 27. června 2018.  


Informace SÚKL ze dne 3.8.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku NEORECORMON, 4000IU INJ SOL 6X0,3ML, NEORECORMON,  2000IU INJ SOL 6X0,3ML, NEORECORMON, 6000IU INJ SOL 6X0,3ML a NEORECORMON, 3000IU INJ SOL 6X0,3ML se závadou v jakosti.  


VYR-31 verze 3


VYR-27 verze 5


Informační dopis - Esmya

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci se společností Gedeon Richter vás informuje o omezení indikace, nové kontraindikace a sledování jaterních funkcí pro přípravek Esmya (ulipristal acetát).  


Informace SÚKL ze dne 2.8.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku JODID 100, 100MCG TBL NOB 100 I se závadou v jakosti.  


SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 16. – 29. 7. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.