Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 53


Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (3)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léč ivého přípravku DEPAKINE , 400MG/4ML INJ PSO LQF 4+4X4ML se závadou v jakosti.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SEVOFLURANE BAXTER 100 % , INH LIQ VAP 6X250ML I se závadou v jakosti.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.6.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 11/2017 - 04/2018).  


Informační dopis - Dolutegravir

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Evropskou lékovou agenturou (EMA) a společností ViiV Healthcare by Vás chtěl informovat o nové studii naznačující riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily ženám užívajícím přípravek s obsahem dolutegraviru k léčbě HIV a s ním souvisejících doporučených opatřeních.  


Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (1)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku DESLORATADINE ACTAVIS, 5MG TBL FLM 50 a DESLORATADINE ACTAVIS, 5MG TBL FLM 90 se závadou v jakosti.  


Informace SÚKL ze dne 8.6.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku OLANZAPIN TEVA, 10MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.  


Seznam IPLP k 1.6.2018

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


SÚKL pokutuje další lékárnu za nelegální vývoz léčivých přípravků do zahraničí

Pokutu, kterou SÚKL uložil lékárně Olympia s. r. o., potvrdilo začátkem května tohoto roku Ministerstvo zdravotnictví.  Výše uložené sankce je 900.000 korun. Pokuta již nabyla právní moci.   


Věstník SÚKL 5/2018

Věstník SÚKL 5/2018 zveřejněn 29. 5. 2018  


Dolutegravir – riziko vzniku vrozených vad u dětí

SÚKL a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) informují o nové studii naznačující riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily ženám užívajícím přípravek s obsahem dolutegraviru k léčbě HIV.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se sankcí za porušení zákona o ochraně spotřebitele.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informace od kdy se musí dělat odběr krve na Ureu a Kreatinin proti možnému selhání ledvin, pokud má pacient nezhoubný nádor na nadledvince, a dále musí ředit krev Warfarinem. Použitá kontrastní látka VISIPAQUE  320 MG I/ML na CT.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se úhrady léčivého přípravku Ibrance.  


Kontakty na útvary SÚKL


Ochrana osobních údajů


Leve menu - GDPR


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Kreon 25000

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 6. 5. 2018 v Itálii.  


Methotrexát – zahájení celoevropského přehodnocení rizika chyb v dávkování

SÚKL informuje, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení rizika chyb v dávkování léčivých přípravků obsahujících methotrexát z důvodu přetrvávajícího výskytu případů předávkování.  


Sdělení SÚKL ze dne 22.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Multi-Sanostol, sir. 1x300g  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku pseudoefedrin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku pseudoefedrin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 19. - 22. února 2018.  


Rok 2018


Informační dopis - Xgeva

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci se společností Amgen vás informuje o riziku nového primárního maligního onemocnění.  


Návrh Seznamu k 20.5.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 10. a 11. 4. 2018 v Itálii.  


Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Castispir, 4mg tbl. mnd. 98 až z úrovně zdravotnických zařízení  


NISZP


Změna registrace léčivého přípravku Phenaemal 0,1, tablety

SÚKL informuje o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku Phenaemal 0,1, tbl.nob.    


Změna registrace léčivých přípravků Menopur, 600 IU a Menopur, 1200 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje o změně obsahu balení spočívající ve vypuštění tamponů napuštěných alkoholem určených k dezinfekci místa vpichu u léčivých přípravků Menopur, 600 IU, inj.pso.lqf. a Menopur, 1200 IU, inj.pso.lqf.   


Připomenutí výhradního používání formátu eCTD pro všechny žádosti o registraci

SÚKL připomíná žadatelům o registraci povinnost používat od 1. 7. 2018 výhradně formát eCTD pro nově podávané žádosti o registraci léčivého přípravku národní cestou.    


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Votrient 400 mg - aktualizace

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Votrient 400 mg, tbl. flm. 30, podezřelých z padělání.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2018

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 11. 5. 2018.  


Rok 2018

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  


Informace SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZYVOXID 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 600MG TBL FLM 10 se závadou v jakosti.  


Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 10.5.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se vakcinace očkovacími látkami, v nichž je přítomen hydroxid hlinitý jako pomocná látka.  


Sdělení SÚKL ze dne 7.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Kalium chloratum Léčiva 7,5%, 75mg/ml inj. sol. 5x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o odcizení léčivých přípravků v Rumunsku - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 27. a 28. 4. 2018 v Rumunsku.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2018

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2017.  


Informace SÚKL ze dne 7.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, 500MG/65MG TBL FLM 12 se závadou v jakosti.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kontrastní látky Visipaque.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se vyřizování registrace osob dle zákona o zdravotnických prostředcích.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se využití tkání a buněk.  


Výzva EMA k účasti ve výběrovém řízení na jmenování nových zástupců do správní rady

Evropská komise zahájila výběrové řízení na jmenování zástupců laické i odborné veřejnosti do správní rady EMA  


FI květen 2018

Farmakoterapeutické informace 5/2018  


Duben 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Informace SÚKL ze dne 4.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SOOLANTRA 10 MG/G KRÉM, 10MG/G CRM 15G se závadou v jakosti.      


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující obsahující kombinaci léčivých látek betamethasoni natrii phosphas a betamethasoni dipropionas v lékové formě k injekčnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující kombinaci léčivých  látek rozpustného betamethasoni natrii phosphas a málo rozpustného betamethasoni dipropionas v lékové formě k injekčnímu podání, indikovaných k léčbě akutních a chronických onemocnění reagujících na léčbu glukokortikoidy - postižení muskuloskeletálního aparátu a měkkých tkání, alergických onemocnění, dermatologických, onemocnění kolagenu, novotvarů a ostatní onemocnění (podrobněji viz níže).  


Informační dopis - azithromycin

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Teva Pharmaceuticals ČR bychom Vás rádi informovali o následujících skutečnostech k účinné látce azithromycin.  


Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze, 10mg/ml inj./inf. eml. 1X50ml, 5X20ml a 1X100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.