Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 97


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.6.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").      


Otázky ke specifickým léčebným programům

Otázky a odpovědi ze semináře pro lékárny – 8. a 16.4.2010  


Další informace


Dokumentace předkládaná žadatelem k vydání stanoviska SUKL


Kdo je předkladatelem specifického léčebného programu


Co umožňují specifické léčebné programy


Stalo se něco podobného někdy u nás?


Může se něco podobného stát u nás?


Kdo hradí náklady na studie?


Jak lze tato rizika minimalizovat?


Jaká rizika obecně hrozí při testování nového léku?


Probíhají i u nás testy léků se zdravými dobrovolníky?


Jaké jsou podmínky pro testování léků na lidech?


Kolik studií za rok SÚKL povoluje k testování?


Kdo povoluje v ČR testování léků na lidech?


Avízo SÚKL ze dne 27. 5. 2010

SÚKL informuje o nové certifikační proceduře Evropské lékové agentury, která pomůže malým a středním podnikům    


1. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


4. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


3. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


1. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


4. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


3. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


Přehledy a hodnocení


Přehledy a hodnocení


Přehledy 2010


Přehledy a hodnocení


Hodnocení činnosti odboru lékárenství


Hodnocení činnosti oddělení klinického hodnocení


1. čtvrtletí 2010

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  


4. čtvrtletí 2009

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  


3. čtvrtletí 2009

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  


Věstník SÚKL 5/2010

Věstník SÚKL 5/2010 zveřejněn 27. 5. 2010.  


Sankce - rok 2010


Sankce uložené podle zákona o návykových látkách

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  


Kontakty


Co je farmakovigilance


Co jsou nežádoucí účinky léčiv


Otázky a odpovědi


Provozovatelé


Držitelé rozhodnutí o registraci


Lékárníci


Lékaři


Legislativní požadavky


Prezentace ze semináře č. 3

Farmakovigilance – novinky a připomenutí  


Avízo SÚKL ze dne 21. 5. 2010

Antidopingový výbor ČR a SÚKL informuje o aktuálním seznamu léčiv se zakázanými dopingovými látkami  


Sdělení SÚKL ze dne 21.05.2010

Stažení léčivého přípravku SILKIS MAST, drm. ung. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Kontrolní Seznam k 20.5.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 17.5.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.5.2010.  


Vyjádření SÚKL k používání přípravku LUMIGAN pro zvýšení růstu řas

SÚKL upozorňuje lékaře na možné nežádoucí účinky, které by se mohly vyskytnout při neschváleném používání očních kapek LUMIGAN a zodpovědnosti lékaře s tímto použitím spojené.    


Prezentace ze semináře č. 2

Farmakovigilance - základní informace o požadavcích SÚKL  


Sdělení SÚKL ze dne 18.05.2010

Stažení výrobku Unguentum leniens CSC z úrovně zdravotnických zařízení  


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Hodnocení ATC skupiny L04AB – inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa)    


Reakce SÚKL na článek Peníze.cz

Dne 14. 5. zveřejnil server Peníze.cz článek s názvem „Pacienti nevědí, kolik stojí léky“. V článku jsou uvedeny zavádějící tvrzení, na něž by chtěl Státní ústav pro kontrolu léčiv reagovat.  


Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.   


Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 1. čtvrtletí roku 2010


Spotřeba léčiv v České republice v roce 2010


Výroční zprávy - archiv


Rok 2008


Výroční zprávy k hemovigilanci - archiv

Z oblasti hemovigilance.  


Hemovigilance


Zařízení transfuzní služby a krevní banky

SÚKL dozoruje postupy prováděné v souvislosti s odběrem, vyšetřením, zpracováním, skladováním a distribucí lidské krve a jejích složek, transfuzních přípravků a surovin z lidské krve a jejích složek k zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. SÚKL dozoruje postupy prováděné v souvislosti s výdejem transfuzních přípravků a zajištěním požadavků na sledovatelnost. Součástí této činnosti je vydávání povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu. SÚKL zajišťuje dohled nad hemovigilancí.  


Avízo SÚKL ze dne 12. 5. 2010

SÚKL a SZÚ informují o správném označení elektronických cigaret  


Avízo SÚKL ze dne 12. 5. 2010

SÚKL a SZÚ informují o správném označení elektronických cigaret  


Sdělení SÚKL ze dne 11.05.2010

Stažení přípravku Unguentum Simplex z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.05.2010

Stažení přípravku Zinci oxidi pasta mollis z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 10.05.2010

Stažení léčivého přípravku LANVIS, por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.5.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2010).  


Avízo SÚKL ze dne 7. 5. 2010

Služba dotazování odborníků na Informačním portálu pro veřejnost SÚKL zahajuje ostrý provoz  


Sdělení SÚKL ze dne 07.05.2010

Uvolnění léčivého přípravku SYMBICORT TURBUHALER 200/6, inh. plv. k distribuci a k výdeji.  


Seznam cen původce k 1.5.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.5.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.   


Sdělení SÚKL ze dne 05.05.2010

Upozornění pro osoby připravující konečnou aplikační formu léčivého přípravku Actilyse.  


Avízo SÚKL ze dne 5. 5. 2010

SÚKL informuje o počtu hlášení nežádoucích účinků léčiv v měsíci dubnu  


Duben 2010

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 04.05.2010

Stažení léčivého přípravku SILKIS MAST, drm. ung. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna a opravu údajů u přípravků Prevenar 13, Enbrel, Tetanol Pur, Influvac a Simvastatin. Tato aktualizace Seznamu nahrazuje obvyklou pozdější aktualizaci k 5. pracovnímu dni kalendářního měsíce!    


Zvýšené riziko fraktur kostí ve spojení s užíváním některých antidepresiv

PhVWP doporučila začlenění informace o zvýšeném riziku fraktur kostí u pacientů užívajících některá z tricyklických antidepresiv (TCA) nebo antidepresiv ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).  


SSRI, venlafaxin, mirtazapin a zvýšené riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců

PhVWP doporučila začlenit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců matek, které užívaly zvláště v pozdním stádiu těhotenství antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (tzv. SSRI), venlafaxin či mirtazapin.  


Fluoxetin a riziko vrozených srdečních vad

Aktualizace textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující fluoxetin s ohledem na zvýšené riziko výskytu vrozených srdečních vad.  


FI květen 2010

Farmakoterapeutické informace 5/2010  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna.     


Prezentace ze seminářů

Informace a prezentace publikované v rámci seminářů pořádaných oddělením klinických hodnocení.  


Prezentace ze semináře č. 5

Klinická hodnocení léčiv – zapojení lékáren.     


Farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Od 9. 2. 2010 do 30. 4. 2010.