Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 33


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.4.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").       


EMA neidentifikovala v souvislosti s používáním vakcíny Rotarix žádná bezpečnostní rizika

Evropská léková agentura (EMA) zveřejnila závěr z mimořádného jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) ke kontaminaci perorálně podávané vakcíny Rotarix - neočekávaná přítomnost nepatogenní virové DNA  v šaržích této vakcíny nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví.  


Otázky a odpovědi ohledně preventivního stažení šarží léčiv s obsahem klopidogrelu

Evropská léková agentura dokončila hodnocení osmi generických léčiv obsahujících klopidogrel provedené na žádost Evropské komise. Hodnocení následovalo po zjištění pochybení správné výrobní praxe v místě výroby léčivé látky použité v těchto lécích. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Agentury  konstatoval, že jako preventivní opatření je třeba stáhnout z oběhu všechny šarže přípravků, jež obsahují klopidogrel z místa výroby společnosti Glochem Industries Limited ve Visakhapatnamu v Indii.  


Informace SÚKL ke stahování některých LP s klopidogrelem

Informace SÚKL k dopadům doporučení CHMP EMA na preventivní stažení vybraných léčivých přípravků obsahujících klopidogrel z úrovně lékáren  


Evropská léková agentura doporučuje preventivní stažení šarží léčiv s obsahem klopidogrelu držitele rozhodnutí o registraci Acino Pharma GmbH

Stahování z důvodu nedostatků ve správné výrobní praxi výrobce účinné látky.  


Tisková zpráva ze dne 24. 3. 2010

Celní správa dnes zadržela padělky léčiv na erektilní dysfunkci. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) opakovaně varuje před nákupem takovýchto přípravků přes Internet.  


Zápis ze schůzky se zástupci asociací ze dne 1.2.2010

Záznam z jednání SÚKL - AIFP - ČAFF - SVOPL ze dne 1.02.2010.  


Klopidogrel – interakce s inhibitory protonové pumpy

Evropská léková agentura doporučuje upravit existující varování ohledně společného užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy.  


Laboratorní analýza padělků a nelegálních přípravků


Sdělení SÚKL ze dne 22.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku Anacid, por.sus. k léčebnému používání.  


Věstník SÚKL 3/2010

Věstník SÚKL 3/2010 zveřejněn 22. 3. 2010  


Tisková zpráva ze dne 22.3.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv představuje nebezpečné léky  


Sdělení SÚKL ze dne 19.03.2010

Evropská komise vydala rozhodnutí o pozastavení uvádění na trh léčivých přípravků obsahujících sibutramin.  


Tisková zpráva ze dne 16.3.2010

Reakce SÚKL na účelové zveřejnění informace o nepravomocně uložené pokutě  


Tisková zpráva ze dne 15.3.2010

Vyjádření pacientských organizací k Centrálnímu úložišti dat  


Seminář 5 - Oddělení klinického hodnocení

Změna v programu semináře s názvem „ Klinická hodnocení léčiv – zapojení lékáren".  


Evropská komise vydala rozhodnutí o pozastavení registrace sibutraminu

Registrace přípravků na hubnutí obsahující sibutramin byla pozastavena, a to ve všech zemích Evropské unie.  


FI březen 2010

Farmakoterapeutické informace 3/2010  


4. čtvrtletí a za celý rok 2009

Spotřeba léčiv v České republice v r. 2009 (dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)  


Tisková zpráva ze dne 10.3.2010

Recept na zdravý rozum  


Sdělení SÚKL ze dne 09.03.2010

Informace o zjištění nesouladu u léčivého přípravku ZARZIO 30 MU/0,5ml a ZARZIO 48 MU/0,5ml. Léčivý přípravek se nestahuje.  


Sdělení SÚKL ze dne 09.03.2010

Stažení léčivého přípravku Vitamin E 100 SVUS z úrovně zdravotnických zařízení.  


Tiskové prohlášení SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává tiskové prohlášení k novele zákona o léčivech (sněmovní tisk 1056/0).  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 5.3.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2009)               


Sdělení SÚKL ze dne 05.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku GANFORT 300 μg/ml + 5 mg/ml k léčebnému používání.  


Aktualizace Seznamu cen původce k 1.3.2010

Aktualizovaný Seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2010. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 3.3.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené v souladu s vyhláškou č. 92/2008 Sb. do 20. prosince 2009.         


Čerpání nákladů na zřízení a provoz CÚ a na sběr dat o výdejích léčiv

Informace o finančních nákladech k  4.3.2010 .  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz CÚ a na sběr dat o výdejích léčiv

Informace o finančních nákladech na zřízení centrálního úložiště k datu 12.02.2010.  


Upozornění SÚKL

Upozornění SÚKL pro dodavatele lékárenských a lékařských informačních systémů.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci února.  


Únor 2010

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 01.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku Anacid, por.sus. k léčebnému používání.