APAvision: Brexit a jeho dopad na dostupnost léčiv

apa.jpg První setkání v rámci projektu APAvision bylo na téma Brexit a jeho dopad na dostupnost léčiv.  

Ředitelka SÚKL Irena Storová uvedla, že ČR již přijala zákon o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU, který definuje možné scénáře tak, aby byl dopad jakéhokoli Brexitu na české pacienty, ale i účastníky lékového trhu co nejmenší. Potvrdila, že jak jednotliví regulátoři v evropských zemích, tak i farmaceutický průmysl se na tuto záležitost připravují dlouhou dobu a intenzivně komunikují případné dopady. Celá debata na https://www.apavision.cz/apavision-1/.