Informace o pilotním provozu nového eReceptu

SÚKL informuje vývojáře o spuštění nového eReceptu v pilotním provozu.  

Produkční prostředí k pilotnímu provozu je již připraveno k použití a je dostupné na URL:

Na produkčním prostředí je uložen testovací IPLP eRecept s identifikátorem PCISLOTEST22, jehož načtením lze ověřit funkci lékárenského i lékařského SW. Zcela teoreticky mohou lékárny v rámci ověření funkce svého SW na tento recept léčivý přípravek vydat, dokud jej nějaká lékárna neoznačí jako plně vydaný.

Lékaři na produkčním prostředí nyní nemohou předepisovat nové elektronické předpisy a lékárnici nemohou digitalizovat papírové předpisy. Pokus o tuto operaci skončí chybou „S017 - Požadována neproveditelná operace: Tato funkce není nyní dostupná!" 

Zakládání předpisů v novém řešení bude umožněno po připojení většiny lékáren k novému centrálnímu systému eRecept. Do té doby je nutné zakládat předpisy v dočasném řešení systému eRecept.

Oddělení eReceptu
11. 7. 2017