Důležité informace

Sdělení SÚKL ze dne 28.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Jox, 85 mg/1 ml+1 mg/1 ml cnc. ggr. 1x100ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

eRecept není jen čárový kód

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí a jejím novým připravovaným řešením informuje SÚKL o elektronickém receptu (eReceptu).

 

Výroční zpráva SÚKL - 2016

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2016.

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Torvacard Neo 20 mg,  20 mg tbl. flm. 90  až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - STRATTERA a ESMYA

SÚKL upozorňuje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování...

 

Žádost o posouzení grantových a výzkumných projektů

Upozornění pro žadatele o stanovisko, zda jejich výzkumný/grantový projekt odpovídá či neodpovídá klinickému hodnocení léčiv.

 

Změny v komunikačním rozhraní – přístupy pro jednotlivé subjekty

SÚKL zveřejňuje přístupy pro jednotlivé subjekty v souvislosti se změnami v komunikačním rozhraní

 

Dotazník: metformin a laktátová acidóza

SÚKL informuje o použití dotazníku při hlášení podezření na nežádoucí účinek „laktátová acidóza“ v souvislosti s užíváním metforminu.

 

Nejnovější články

29. 06. 2017

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

28. 06. 2017

Hloubková revize systému úhrad: 3. a 4. čtvrtletí 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých v průběhu 3. a 4. čtvrtletí 2017 zahájí hloubkovou revizi...

 

28. 06. 2017

Informační dopis - DEPOCYTE (cytarabin)

SÚKL informuje o aktuální dostupnosti léčivého přípravku Depocyte v České republice.

 

28. 06. 2017

Dočasná nedostupnost služby nahlížení do dokumentace správních řízení

SÚKL upozorňuje na  dočasnou nedostupnost služby pro nahlížení do dokumentace správních řízení .   

 

23. 06. 2017

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

23. 06. 2017

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku klenbuterol hydrochlorid

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek s léčivou látku klenbuterol hydrochlorid ve formě sirupu...

 

22. 06. 2017

Věstník SÚKL 6/2017

Věstník SÚKL 6/2017 zveřejněn 22. 6. 2017

 

21. 06. 2017

Informační dopis - Braltus

SÚKL ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o. zveřejnil informační dopis o rozdílu mezi přípravkem Braltus a originálním přípravkem Spiriva, s...