4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků

Finanční objem úhrad vydaných a zároveň hrazených přípravků zobrazuje graf.

Celkové finanční objemy úhrad jsou vypočítány z hodnot nahlášených k jednotlivým výdejům.