4. čtvrtletí 2019

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)  

Klinické hodnocení

 

Přijato žádostí

Vydaná rozhodnutí

Zamítnutí z celkového počtu

Stažení z celkového počtu

Nezahájeno z celkového počtu 

Žádost o povolení KH

90

19

-

2

-

Ohlášení KH

65

-

6

-

Ohlášení dodatku ke KH

802

775

-

-

-

VHP (Voluntary Harmonization Procedure)

13

17

2

1

0

 

Další agenda:

Počet posouzených projektů (studie/nestudie)

3

Počet pracovních schůzek MEK

1

Počet pracovních schůzek LEK - seminář

0

Konzultace s regulovanými subjekty k přípravě klinického hodnocení

8

 

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

20. 1. 2020