4. čtvrtletí 2008

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí
Žádost o povolení KH 14 9
Ohlášení KH 85 68
Ohlášení dodatku ke KH 612 334

Grafy