2. čtvrtletí 2020

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)  

Klinické hodnocení

 

Přijato žádostí

Vydaná rozhodnutí

Zamítnutí z celkového počtu

Stažení z celkového počtu

Nezahájeno z celkového počtu 

Žádost o povolení KH

77

24

-

1

-

Ohlášení KH

47

-

3

-

Ohlášení dodatku ke KH

966

846

-

-

-

VHP (Voluntary Harmonization Procedure)

15

10

1

1

1

 

Další agenda:

Počet posouzených projektů (studie/nestudie)

15

Počet pracovních schůzek MEK

0

Počet pracovních schůzek LEK - seminář

0

Konzultace s regulovanými subjekty k přípravě klinického hodnocení

11

 

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

3. 7. 2020