2. čtvrtletí 2019

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)  

Klinické hodnocení

 

Přijato žádostí

Vydaná rozhodnutí

Zamítnutí z celkového počtu

Stažení z celkového počtu

Nezahájeno z celkového počtu 

Žádost o povolení KH

29

22

-

1

-

Ohlášení KH

70

65

-

5

-

Ohlášení dodatku ke KH

813

924

-

-

-

VHP (Voluntary Harmonization Procedure)

27

28

4

2

4

 

Další agenda:

Počet posouzených projektů (studie/nestudie)

24

Počet pracovních schůzek MEK

0

Počet pracovních schůzek LEK - seminář

1

Konzultace s regulovanými subjekty k přípravě klinického hodnocení

3

 

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

16. 7. 2019