2. čtvrtletí 2011

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  

Klinické hodnocení

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí Zamítnutí z celkového počtu Stažení z celkového počtu
Žádost o povolení KH  32  21  -  3
Ohlášení KH  63  80  -  3
Ohlášení dodatku ke KH  518  654  -  -

Specifické léčebné programy

Počet posouzených žádostí o specifické léčebné programy

10 

Počet posouzených projektů (studie/nestudie)

 5

Počet pracovních schůzek MEK

 1

Počet pracovních schůzek LEK

 -

Agenda neregistrovaných léčivých přípravků

Přijato, zaevidováno, zpracováno 618 oznámení.

Ve 2Q - 8 studií ve VHP proceduře (Voluntary Harmonisation Procedure)