1. čtvrtletí 2020

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)  

Klinické hodnocení

 

Přijato žádostí

Vydaná rozhodnutí

Zamítnutí z celkového počtu

Stažení z celkového počtu

Nezahájeno z celkového počtu 

Žádost o povolení KH

78

30

-

4

-

Ohlášení KH

72

-

5

-

Ohlášení dodatku ke KH

1069

975

-

-

-

VHP (Voluntary Harmonization Procedure)

10

13

2

0

0

 

Další agenda:

Počet posouzených projektů (studie/nestudie)

4

Počet pracovních schůzek MEK

0

Počet pracovních schůzek LEK - seminář

0

Konzultace s regulovanými subjekty k přípravě klinického hodnocení

1

 

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

14. 4. 2020